Author Archives: admin

[HÀ NỘI] Chuyên viên Kiểm soát rủi ro

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chuyên viên Kiểm soát rủi ro   Nhiệm vụ cụ thể: Xây dựng các quy trình, chính sách liên quan đến quản lý rủi ro (QLRR) dịch vụ thanh toán thẻ; Phát hiện và phản ứng kịp thời đối với các trường hợp rủi ro, gian lận được phát hiện; […]

[HÀ NỘI] Chăm sóc khách hàng

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chăm sóc khách hàng   Nhiệm vụ cụ thể: Tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, chất lượng dịch vụ qua các kênh tiếp nhận; Ghi nhận các thông tin của khách hàng để chuyển cho các bộ phận […]

[HÀ NỘI] Nhân viên thiết kế

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhân viên thiết kế   Nhiệm vụ cụ thể: – Thực hiện việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của công ty: logo, thẻ nhân viên, đồng phục, các bảng hiệu, bao thư, catalogue, name card… – Thực hiện việc thiết kế các vật phẩm in ấn: poster, bandroll, […]

[HÀ NỘI] Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)   Nhiệm vụ cụ thể: Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng. Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được. Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp […]

[HÀ NỘI] Nhân viên phát triển sản phẩm

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhân viên Phát triển sản phẩm   Nhiệm vụ cụ thể: Nghiên cứu, phân tích thị trường, nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm, phân tích các xu hướng phát triển sản phẩm mới nhất; Xây dựng nghiệp vụ và đảm bảo quy trình hoạt động/ phát triển […]

ANNOUNCEMENT OF VBOOKING SERVICE REBRANDING TO PAYTRIP

  Dear Partners and Customers, At the outset, Vinatti sincerely appreciates our cherished partners and customers for your unwavering support and collaborative business endeavors. It brings us great pleasure to share with you an important update: commencing January 1, 2024, our VBooking service will undergo a transformation and be reintroduced as “Paytrip.” This change signifies […]

[HÀ NỘI] Kế toán tổng hợp

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kế toán tổng hợp Nhiệm vụ cụ thể: Hạch toán nghiệp vụ phát sinh hàng ngày liên quan đến thu chi, ngân hàng; Đối soát công nợ phải thu, phải trả của nhà cung cấp/khách hàng; Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên […]

GOOLE AND OPENAI PLAN TECHNOLOGY TO TRACK AI-GENERATED CONTER

The rise of AI raises many urgent questions for content creators and the media industry. One of the most fundamental is this: how can we distinguish AI-generated images, videos, or pieces of music from human creations? When President Biden announced yesterday that seven major technology companies were taking voluntary steps to regulate their AI technologies, […]

[CẦN THƠ] Lập trình viên Web (Web Developer)

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập trình viên Web (Web Developer) Nhiệm vụ cụ thể: – Tiếp nhận yêu cầu điều chỉnh/phát triển phần mềm từ quản lý, phân tích yêu cầu, xây dựng kế hoạch triển khai – Lập trình, phát triển các phần mềm ứng dụng, xây dựng các báo cáo, các kết […]

[CẦN THƠ] Chuyên viên kiểm thử phần mềm (Tester)

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chuyên viên kiểm thử phần mềm (Tester) Nhiệm vụ cụ thể: – Phân tích yêu cầu dự án phần mềm, lập kế hoạch test và thiết kế kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test – Căn cứ vào kịch bản test, chạy thử phần mềm, phát hiện lỗi – […]

[CẦN THƠ] Lập trình viên Mobile (Mobile Developer)

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập trình viên Mobile (Mobile Developer) Nhiệm vụ cụ thể: – Tham gia xây dựng, phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động (Android, iOS) – Đóng gói ứng dụng và đưa lên khi ứng dụng Google Play và Apple Store – Phối hợp cùng các nhóm Backend, […]