PHẦM MỀM THANH TOÁN – VBILLING

Là dịch vụ thu hộ hóa đơn điện nước, tài chính, internet, truyền hình, bảo hiểm, học phí,… đến các đối tác là các Đại lý/ nhà bán lẻ online/offline