GIẢI PHÁP HỆ THỐNG THANH TOÁN TẠI QUẦY

Giải pháp hệ thống thanh toán đa dịch vụ tổng thể phục vụ cho mục đích xử lý giao dịch thanh toán điện tử. Hệ thống được xây dựng trên ứng dụng công nghệ hàng đầu, cung cấp các chức năng hỗ trợ thanh toán như: Nhờ thu, nhờ chi, kiểm tra tài khoản, thanh toán hóa đơn, chuyển tiền nhanh, bán bảo hiểm … ngay trên máy tính tại các điểm giao dịch có kết nối với hệ thống mạng

Hệ thống đã kết nối dịch vụ thu và thanh toán > 500 đối tác trong nhiều lĩnh vực: Tài chính cá nhân, bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, ngân hàng, các hãng hàng không, các trường đại học, hành chính công, đường sắt.