CỔNG THANH TOÁN

  • Cổng thanh toán là dịch vụ làm trung gian kết nối, xử lý và truyền dẫn dữ liệu giao dịch thanh toán giữa khách hàng với các đơn vị chấp nhận thanh toán,các ngân hàng để thực hiện dịch vụ thu hộ, chi hộ cho khách hàng thông qua các kênh điện tử.
  • Vinatti được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán số: 37/GP-NHNN ngày 01/03/2018
  • VINATTI phát triển giải pháp cổng thanh toán chứa đựng đa công cụ cho phép phát triển và quản lý nhiều kênh phân phối và thanh toán như ATM, POS terminal, Kiosk tự động và thậm chí cả Internet và Mobile devices. Cổng thanh toán giúp giảm thiểu các rủi ro và cho phép thu hút nhiều hơn, nhanh hơn những khách hàng tới trang web của các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ.